Ontwikkelen van medewerkers

Waarom gebruik maken van onze diensten? Omdat u behoefte heeft aan medewerkers die passen bij de onderneming, elkaar aanvullen en daarom een belangrijke contributie leveren aan het succes! Succes wordt behaald vanuit de dynamiek die ontstaat als gelijkgestemden streven naar het behalen van een gezamenlijk gedragen resultaat. Nieuwe medewerkers worden vaak aangenomen op basis van de overeenkomsten tussen wat ze gedaan hebben en wat ze moeten gaan doen. Maar hoe zit het met hun persoonlijke missie, hun normen en waarden, hun intrinsieke motivatie?

Veranderingen zijn vandaag de dag meer regel dan uitzondering. Fusies, reorganisaties, verandering in beleid maar ook veranderingen in de persoonlijke situatie zijn hiervan een aantal voorbeelden. Hierdoor kunnen er situaties ontstaan die het (persoonlijk) functioneren belemmeren en onbalans veroorzaken. Het is belangrijk om te weten waar de belemmering mee te maken heeft en vooral, hoe deze kan worden opgeheven. Het hervinden van deze balans zorgt voor meer rust, plezier en effectiviteit en daarmee betere resultaten voor de medewerker en de opdrachtgever.

De trajecten en capaciteiten analyses die wij verzorgen zullen antwoord geven op de vraag op welke manier de medewerker het optimale uit zichzelf kan halen en waar hij/zij het beste tot zijn recht komt. Wij kunnen u ondersteunen met de verschillende diensten (of een combinatie daarvan) en vertellen u graag meer over onze mogelijkheden.

Peperz
Tijnjedyk 89
8936 AC Leeuwarden

Contact
T 06 - 558 15 773
E info@peperz.nl

Peperz © 2018