Capaciteitenanalyse

‘Wat kan ik eigenlijk?’

Het doel van een capaciteitenanalyse is om, op gedetailleerd niveau , inzicht te krijgen in iemands capaciteiten en vaardigheden. Aanleiding voor deelname kan zijn de mogelijke instroom bij een nieuw bedrijf of in een nieuwe functie. Het kan ook zijn dat de analyse ondersteunend kan worden ingezet bij een persoonlijk ontwikkelingstraject.

Hoe gaat het in zijn werk?
Door middel van het gebruik van een computer geef je antwoord op verschillende multiple choice vragen. Je hebt de gelegenheid de vragen in een rustige omgeving te beantwoorden; er zijn geen andere mensen bij de analyse aanwezig.

Het eerste deel bestaat een aantal cognitieve testen (rekenkundig, taalkundig en figureel) waarmee werk- en denkniveau en het ontwikkelvermogen wordt vastgesteld.
Het tweede deel analyseert gedragscriteria. Deze zijn onderverdeeld in vier groepen:

  1. Emotionele intelligentie
  2. Sociale intelligentie
  3. Werkstijl
  4. Leidinggeven

Over het algemeen vraagt het een tijdsinvestering van drie tot vier uren. Daaropvolgend wordt een interview met gehouden van maximaal anderhalf uur. Afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek zal er tijdens dit gesprek zal worden ingegaan op een aantal gerelateerde zaken. Dit kan zijn de loopbaan tot nu toe, je werkstijl, je ambities en interesses, etc.

Van de analyse en het opvolgende interview wordt een verslag geschreven waarbij een advies wordt gegeven aan de hand van de doelstelling van het onderzoek. Vervolgens zal er een afspraak worden gemaakt voor het nabespreken en toelichten van de rapportage. De nabespreking duurt maximaal een uur. Indien de analyse wordt aangevraagd en vergoed door de werkgever dan is het gebruikelijk dat een kopie van de rapportage wordt overgedragen aan de werkgever. Hiervoor zal wel eerst officieel toestemming worden gevraagd aangezioen het hier om vertrouwelijke informatie gaat. Wij werken in overeenstemming met de gedragsregels van het NIP (Nederlands Instituut van Pschychologen).

 

Peperz
Tijnjedyk 89
8936 AC Leeuwarden

Contact
T 06 - 558 15 773
E info@peperz.nl

Peperz © 2018